TAASISI YA TEKNOLOJIA DAR ES SALAAM (DIT)
FOMU YA KUKIRI/KUTHIBITISHA KUJIUNGA NA TAASISI YA TEKNOLOJIA DAR ES SALAAM (DIT)
(Kwa wanafunzi walio chaguliwa na TAMISEMI tu.)

Admission Officer:+255755089545, +255782337971,+255752475232

Whatsapp: +255784551058